Menaxher/e Finance - Lushnje

Prime Recruitment Albania kerkon te punesoje nje Menaxher/e Finance per nje kompani nderkombetare me zyra ne Lushnje.

Prime Recruitment Albania

12/2/20231 min lexim

Kualifikimet dhe aftesite e kerkuara

Diplome Universitare dhe trajnime ne kete fushe

3-5 vite eksperience ne te njejtin pozicion pune, ne sektorin privat

Njohuri te programeve financiare

Njohuri te shkelqyera te legjislacionit ne fuqi

Zoterim i paketes Microsoft Office (Word, Excel, Power Point dhe Outlook)

Aftesi shume te mira ne zgjidhjen e problemeve dhe aftesi analitike ne situata komplekse

Mosha 30-40 vjec

Te zoteroje gjuhen Angleze ose Spanjolle

Detyrat dhe pergjegjesite:

Ekzekuton financat ditore, mujore, vjetore dhe operacionet e kontabilitetit
Pergjegjes per menaxhimin e buxheteve dhe sigurimin e pajtueshmerise se kontabilitetit
Pergjegjes per pergatitjen e pasqyrave financiare
Siguron qe politikat e kompanise te jene ne perputhje me legjislacionin ne fuqi
Mbledhja, interpretimi dhe rishikimi i informacionit financiar
Raportimi tek menaxhimi
Per te aplikuar dergoni CV-ne tuaj me foto ne adresen tone te e-mailit aplikopra@gmail.com.