Gjej kandidatin ideal

Prime Recruitment Albania eshte agjenci e licensuar rekrutimi (me numer license LN-4586) me seli ne Tirane, Shqiperi, e specializuar ne fushen e Burimeve Njerezore.

Prime Recruitment Albania

Nepermjet nje stafi profesionistesh me eksperience shumevjecare, Prime Recruitment Albania i vjen ne ndihme cdo kompanie apo organizate me qellim permbushjen e kerkesave per punemarres shqiptare dhe te huaj, ne kategori te ndryshme pune. Rekrutimi eshte nje proces qe kalon ne disa hapa dhe ne mundesojme realizimin me sukses te secilit prej ketyre hapave, deri ne gjetjen e kandidatit te duhur per nje rol te caktuar.

Nepermjet strategjise se marketingut te dedikuar, aksesit te nje databaze te gjere punekerkuesish gjithmone ne rritje dhe nje ekipi profesionistesh te burimeve njerezore, Prime Recruitment Albania ben perzgjedhjen e kandidatit te duhur ne perputhje me kerkesat e biznesit tuaj.

Nepermjet strategjise se marketingut te dedikuar, aksesit te nje databaze te gjere punekerkuesish gjithmone ne rritje dhe nje ekipi profesionistesh te burimeve njerezore, Prime Recruitment Albania ben perzgjedhjen e kandidatit te duhur ne perputhje me kerkesat e biznesit tuaj.

Nepermjet strategjise se marketingut te dedikuar, aksesit te nje databaze te gjere punekerkuesish gjithmone ne rritje dhe nje ekipi profesionistesh te burimeve njerezore, Prime Recruitment Albania ben perzgjedhjen e kandidatit te duhur ne perputhje me kerkesat e biznesit tuaj.

Rreth PRA

It's all about what they love the most...

Një nga pikat më të forta të agjencisë tonë është aftësia për të ofruar ekspertizë të specializuar në procesin e punësimit. Me ndihmën e skuadrës sonë të eskpertëve të burimeve njerëzore të cilët kanë një kuptim të thellë të tregut të punës dhe aftësive dhe përvojës së kërkuar për role të ndryshme, ju ndihmojnë të identifikoni kandidatët më të përshtatshëm për kompaninë tuaj dhe ju ofrojmë këndvështrime të vlefshme në procesin e punësimit.

An inside look to our inspirational gallery...