Mundesi punesimi Kuzhinier

Financier/e - Tirane

Prime Recruitment Albania kerkon te punesoje nje Financier/e per nje Institucion Financiar.

Detyrat dhe pergjegjesite:

Mbledhja, interpretimi dhe rishikimi i informacionit financiar
Raportimi dhe ofrimi i keshilimit ne vendimet e ardhshme te biznesit
Zhvillimi i planeve afatgjate te biznesit bazuar ne raportimet financiare
Pergjegjes per menaxhimin e buxheteve dhe sigurimin e pajtueshmerise se kontabilitetit
Pergjegjes per pergatitjen e pasqyrave financiare
Siguron qe politikat e kompanise te jene ne perputhje me legjislacionin ne fuqi
Zhvillimi i strategjive financiare dhe tatimore, planifikimi i rritjes se biznesit dhe mbikqyrja e tij
Ekzekuton financat ditore, mujore, vjetore dhe operacionet e kontabilitetit
Pergjegjes per organizimin e departamentit te financave dhe ekipit e kontabilitsteve
Zhvillimi i strategjive qe punojne per te minimizuar rrezikun financiar
Analizimi i tendencave te tregut dhe konkurrenteve

Kualifikimet dhe aftesite e kerkuara

Diplome Universitare ne Finance dhe Kontabilitiet
3-5 vite eksperience ne te njejtin pozicion pune
Njohuri te programit Alfa web, Financa 5 dhe Sad
Njohuri te shkelqyera te legjislacionit ne fuqi
Zoterim i paketes Microsoft Office (Word, Excel, Power Point dhe Outlook)
Aftesi shume te mira ne zgjidhjen e problemeve dhe aftesi analitike ne situata komplekse

Per te aplikuar dergoni CV-ne tuaj me foto ne adresen tone te e-mailit aplikopra@gmail.com.

Click or drag a file to this area to upload.

Address

Bulevardi Bajram Curri
Nr 114 , Tirana Albania

Contact us