Find Ideal Candidate

Punëso!

Lehtësoni procesin e rekrutimit

Sigurohuni që të rrisni kompaninë tuaj me individë të aftë dhe të kualifikuar përmes shërbimeve tona të rekrutimit.

1

Kërkesë për staf

Dërgoni kërkesën për punonjës bazuar në nevojat e biznesit tuaj.

2

Intervisto

Intervisto kandidatët më të mirë të përzgjedhur nga PRA.

3

Punëso më të mirët

Bëni zgjedhjen më të mirë për biznesin tuaj.

Kërkesë për staf

Na dërgoni kërkesën tuaj  dhe ne do t’ju përgjigjemi brenda 24 orëve.

{

“People are not your most important asset. The right people are.”!”

Jim Collin

“A modern recruiter is one who is targeted, builds relationships and knows how to not only find candidates but also get them to respond!”

Stacy Donovan Zapar

“I am convinced that nothing we do is more important than hiring and developing people. At the end of the day you bet on people, not on strategies.”

Lawrence Bassidy

You can dream, create, design and build the most wonderful place in the world…but it requires people to make the dream a reality

Walt Disney

Success

Adresa

Bulevardi Bajram Curri
Nr 114 , Tirana Albania

Contact Us